پس اندازهای کوچک خود را با طلا و داراییهای سرمایەای دیگر ذخیره کنید چون ارزش پول همیشە نزولی است.
تماس باما

تماس باما

انتقادات خود را برای ما ارسال نمایید

اطلاعات تماس

00989931247844

00989053378790

مراجعه حضوری

بانە - کردستان- ایران - ضلع جنوبی مسجد جامع 

فرم تماس