میتوانی بیشتر انتظار داشته باشی اما کمتر پرداخت کنی
قیراط

قیراط

NEGIN05 مهر 1399عمومی

قیراط چیست؟

یکای جرم است و برای اندازه گیری جرم سنگ های قیمتی و سنجش سنگ های گرانبها همچون الماس ، زمرد، یاقوت و... به کار می رود. در محاسبات وزن سنگ ها قیراط معادل با 200 میلی گرم است.

واژه ی قیراط عموما افراد در جواهر فروشی ها با آن سر و کار دارند. قیراط واحد وزنی برای سنگ های گرانبها و... استفاده می کنند قیراط برای قیمت گذاری روی زیورآلات قیمتی به کار می رود.

همانطور که گفتیم قیراط واحد وزنی برای اندازه گیری وزن سنگ های قیمتی و گرانبها به کار می رود و با نماد ct و kt نمایش داده می شود.

تاکید می کنم واحد وزنی سنگ های قیمتی فقط قیراط است و از آن برای وزن کردن سنگ های گرانبها استفاده می کنند. برای وزن کردن طلا از واحد گرم و سوت استفاده می کنند هر قیراط معادل 200 سوت است و از آنجا که هر 1000 سوت معادل یک گرم است در نتیجه هر 5 قیراط وزنی برابر 1 گرم یا عبارتی دیگر هر قیراط معادل 200 میلی گرم یا 0.2 گرم یا یک پنجم گرم است.

در این صورت می توان گفت یک قیراط معادل یک بیست و یکم مثقال و 0.007055 انس است اما سوال اینجاست که برای اکثر ما پیش می آید که چرا به جای قیراط از واحد وزنی سوت استفاده می کنند در ادامه ی این بحث دلیل آن را بیان می کنیم.

سوالی که پیش می آید این است که از همان اول از واحد وزنی سوت و گرم برای وزن سنگ های قیمتی استفاده نمی کنند؟ جواب این است! 

چرا که حتی تکه های خیلی کوچک برخی از سنگ ها مانند الماس بسیار با ارزش هستند به همین دلیل برای سنگ های قیمتی و پایین قیمتی از واحدی کمتر از گرم استفاده می کنند، به همین دلیل از واحد قیراط استفاده می کنند. 

واحدی که از یک سوت بیشتر و از یک گرم کمتر است. که همچنین در خواندن و نوشتن ووزن سنگ ها نیز استفاده از واحد وزنی قیراط برای جواهر فروشان و سنگ فروشان بسیار آسانتر و راحتتر است. برای مثال خواندن و نوشتن 4 قیراط آسانتر از 100 سوت است.